CONGRATULATIONS TO THE STUDENTS SHORTLISTED IN MARKET ROUTE PVT LTD, PUNE ON 28-OCT-2014

 1. Dipika Bhasin
 2. Rajani Mandal
 3. Anjali Pathak
 4. Anshi Tehelyani
 5. Ratika
 6. Kanchi Kesharwani
 7. Radhika Masheshwari
 8. Shubhi Tiwari
 9. Subarna Dey
 10. Monika Pritmani
 11. Avarnata Chauhan
 12. Priyanka Choudhary
 13. Shalini Jain
 14. Monisha Thakur
 15. Sharashti Chaourasiya
 16. Ashish Jose
 17. Meghna Kamrakar
 18. Shafali Das
 19. Sana Siddique
 20. Vishakha Gupta
 21. Ritika Chatterji
 22. Abhishek Singh
 23. Ritesh Sahu
 24. Sagar Bharadwaj